Centrum Informacji Medycyny Podróży

Planujecie wyjazd? Myślicie jak się zabezpieczyć?

Słowniczek pojęć

Malaria to niebezpieczna choroba pasożytnicza przenoszona przez komary w ponad 100 krajach tropikalnych. Stanowi ona poważne zagrożenie dla podróżnych udających się w rejony występowania malarii i jest główną, infekcyjną przyczyną śmierci w podróży u turystów w tropiku. Nie istnieje szczepionka przeciwko malarii, a sposoby zapobiegania tej chorobie polegają na ochronie przed ukąszeniami owadów oraz zapobiegawczym przyjmowaniu leków przeciwmalarycznych. Więcej informacji w serwisie CIMP.

Medycyna podróży

Interdyscyplinarna dziedzina medycyny zajmująca się szeroko pojętymi aspektami zdrowotnymi podróży. Tematyka medycyny podróży obejmuje nie tylko zagrożenia zdrowia spowodowane patogenami zakaźnymi, ale także ocenę wpływu podróży na zdrowie wynikającego ze zmian środowiskowych, uwarunkowań klimatycznych, diety, obyczajów itp. Ważną gałęzią medycyny podróży są zagadnienia profilaktyki zdrowotnej u osób podróżujących do krajów tropikalnych i pasożytniczych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)

Ostra choroba wirusowa, objawia się m.in. żółtaczką. Przenoszona jest drogą pokarmową i występuje przede wszystkim w krajach rozwijających się, o niskim poziomie warunków sanitarnych. Jest to jedna z najczęstszych chorób dotyczących turystów, spośród tych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Szczepienia przed wyjazdem

Sposób ochrony przed zakażeniami w podróży polegający na wywołaniu odpowiedzi odpornościowej przeciwko drobnoustrojom chorobotwórczym przez podanie szczepionki. Szczepienia stosowane są rutynowo u dzieci, zgodnie z Kalendarzem Szczepień. Szczepienia dla podróżujących dzielą się na obowiązkowe i zalecane. Szczepienia ochronne to jeden z podstawowych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Więcej informacji w serwisie CIMP.

Medycyna tropikalna

Dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób występujących w zwrotnikowych i podzwrotnikowych strefach klimatycznych.

Choroby tropikalne

Grupa chorób charakterystycznych dla zwrotnikowych i podzwrotnikowych stref klimatycznych. Najczęściej pojęcie to odnosi się do schorzeń o etiologii zakaźnej, wywołanych przez patogeny bakteryjne, wirusowe oraz pasożyty. Do chorób tropikalnych o najistotniejszym znaczeniu w skali światowej należą m.in. malarię, schistosomozy, gorączka denga.

Współpracujemy z geodezja wieliczka.